פסיקה בדיני מקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין-

• בית-המשפט רשאי לעכב ביצוע החלטה לפירוק שיתוף של בני זוג בדירת מגוריהם עד שיוכרע נושא המדור על-ידי הערכאה המוסמכת, או להכריע בשאלת המדור מכוח סמכותו האגבית- עא  2626/90 אברהם ראש חודש נ' מירה ראש חודש, פ"ד מו(3) 205.

• כל אחד מבני הזוג יכול להביא לפירוק השיתוף בדירת המגורים בכל עת מכוח סעיף 37 לחוק המקרקעין -עא 1915/91‏ ‎ ‎אסתר יעקובי‎ ‎נ' עזרא יעקובי, פ"ד מט(3) 529.

• ביתו של הבעל משועבד לזכות האשה למדור, אפילו אם יש בכך לסכל את ביצוע פירוק השיתוף בדירה- בגץ 5969/94‏ ‎ ‎אליהו אקנין‎ ‎נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה, פ"ד נ(1) 370. 

• צו עיקול של בית הדין אינו שולל את זכויות הקניין של הבעל בדירה ואינו מסכל את האפשרות לפירוק השיתוף הקנייני בדירת המגורים- בג"ץ 304/04‏ יאיר נ' בית הדין הרבני האזורי, פ"ד ס(2) 99

• פירוק שיתוף בדירה של בני זוג כמוהו כפירוק כל שיתוף אחר במקרקעין

• פירוק שיתוף במסגרת כינוס נכסים על חוב אחד השותפים 

• פירוק השיתוף במקרקעין הניתנים לחלוקה אך חלוקתם תביא להפסד ניכר – ייעשה על דרך מכירה

• פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של רישום בית משותף

• פירוק שיתוף לאחר שאחד מבני הזוג עוזב את דירת המגורים המשותפת

• פירוק שיתוף בדרך של מכירה

• פירוק שיתוף במקרקעין פסק דין הצהרתי

• פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של רישום בית משותף

• פירוק שיתוף במקרקעין- עם מספר רב של שותפים

• פירוק שיתוף בדרך של מכירה

• פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה

• פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים

• פירוק שותפות בדירת מגורים בין בני זוג

• פירוק שיתוף בין בעל ואשה- פסק דין בית המשפט המחוזי

• פירוק שיתוף – כונס נכסים

• פירוק שותפות וחלוקת רכוש בין אחים 

• פירוק שותפות וחלוקת רכוש בין אחים 

• פירוק שותפות- החלטה בבקשה לדחיית תביעת פירוק שיתוף

• פירוק שותפות במקרקעין ודמי שימוש ראויים 

• פירוק שיתוף בית מגורים

• פירוק שיתוף בבניין

• פירוק שיתוף בנכס

• פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

• פירוק שיתוף בקרקע שבבעלות קק"ל

• פירוק שיתוף חכירת משנה

• תביעה לפירוק שיתוף בנכס בת נגד אמה ואחיה

• תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין- פסק דין

• פירוק שיתוף הסכם בין השותפים

• פירוק שיתוף וחוק הגנת הדייר

• פירוק שיתוף בדרך של חלוקה בעין, מכירת החלקה או בדרך אחרת?

•  פירוק שיתוף ורישום בית משותף ותקנון מוסכם

• אין מקום שביהמ״ש יכפה על שותף במקרקעין למכור את זכויותיו בנכס בלבד

• פירוק חברת מקרקעין שבבעלותה בניין דירות בהתאם לדיני החברות לפי עקרונות פירוק שיתוף במקרקעין 

• האם וכיצד יש לפרק שיתוף במקרקעין מסוימים שבבעלות מספר אחים?

• בהיעדר אפשרות לפירוק שותפות בדרך של חלוקה בעין, לא ניתן להורות על כך

• האם החלופה של בניית בניינים וחלוקתם לאחר בנייתם מהווה חלופה אשר אף היא בגדר פירוק שיתוף בעין? 

• בית המשפט ישקול עיכוב במתן צו פירוק שותפות רק אם יש באופק פיתרון אחר

• החלטה בשלוש תובענות לפירוק שיתוף – הדרך הנכונה והיעילה ביותר לפירוק השיתוף במקרקעין הינה מכר במזומן של החלקות

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104 

לנושאים נוספים בענייני מקרקעין ראה:

עורך דין מקרקעין
עורך דין הסכמי מכר מקרקעין
פירוק שותפות במקרקעין 
בתים משותפים 
פינוי בינוי 
תמ"א 38
עסקת מכר מקרקעין- זכרון דברים
רישום בפנקסי המקרקעין

 

זקוק למידע נוסף בנושא פירוק שיתוף במקרקעין?
לייעוץ ראשוני חינם בענייני מקרקעין מעורכי הדין פנה אלינו בטל'. 074-7047174 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור. 

עורך דין אזרחי •  עורך דין מקרקעין •  עורך דין פירוק שיתוף במקרקעין • עורך דין מסחרי