הגשת בקשה לצו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה
5 (99.73%) 74 votes

הגשת בקשה לצו ירושה ע"י עורך דין – שירות מהיר!

משרד עורכי דין אזרחי מסחרי ומשפחה – עורך דין משפחה וירושה – בקשה למתן צו ירושה – הגשה מהירה של בקשה לצו ירושה על ידי עורך דין מומחה – עורך דין צוואות וירושות – עורך דין ירושות – בקשה לצו ירושה עורך דין – עורך דין צו ירושה- צו ירושה

אם המנוח לא הותיר צוואה, או שהצוואה אינה חלה על כל רכושו, כדי שיורשים יוכלו לחלק את העיזבון ביניהם, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה.

צו ירושה הינו צו משפטי שלפיו נקבעת זהות היורשים וחלקם בעיזבון המנוח.

משרדנו מעניק שירות מהיר ויעיל לעריכת והגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון ישירות לרשם לענייני ירושה או בהגשה ידנית.

ההליך מתבצע בצורה מהירה ויעילה, על מנת שתינתן לכם האפשרות לקבל את הנכסים המגיעים לכם כיורשים במינימום זמן ומאמץ.

הגשת בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה ניתן להגיש באמצעות עורך דין ירושות בצורה מקוונת (בהתקיים תנאים מסויימים שיפורטו מטה) או ידנית.

משרדנו מתמחה בדיני ירושות וצוואות ומגיש בקשות לצו ירושה בכל רחבי הארץ, שירות מהיר מובטח. עורך דין מומחה ממשרדנו יערוך עבורכם את הבקשה לצו ירושה ויכין את כל המסמכים הנלווים לצורך הגשת הבקשה לצו ירושה, לרבות אימותי חתימה של עו"ד ויגיש הבקשה במלואה לרשם לענייני ירושה.

משרדנו הוא בין המובילים בתחום בכל הקשור להגשת בקשה לצו ירושה וניהול הליכים לחלוקת העזבון בין היורשים מכח צו הירושה שיינתן, כמו כן המשרד מנהל הליכים בהתנגדות למתן צו ירושה.

משרדנו מעניק שירות הגשת בקשה לצו ירושה מהיר במחירים הוגנים מובטחים, תוך שימת דגש על מצויינות ומקצועיות בלתי מתפשרות. השירות ניתן בליווי אישי מלא של עורך דין ירושות מומחה ממשרדנו, אשר הגיש בקשות רבות למתן צו ירושה בכל רחבי הארץ.

עלות השירות: 1,000 ש”ח+ מע”מ
קיימת אפשרות להחתמת המסמכים בבית הלקוח

* לא כולל תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה.

 

לייעוץ טלפוני ראשוני וללא עלות התקשרו 074.7047104

 

בקשה לצו ירושה | הליך הגשת בקשה לצו ירושה כולל:

הכנת מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו ירושה והגשתם, לרבות:

• טופס בקשה למתן צו ירושה בצירוף אימות חתימת עורך דין של המבקש (מבקש הינו מי שיש לו עניין כיורש בעיזבון).

• העתק תעודת פטירה.

• ככל שאחד מהיורשים מסתלק מחלקו בעיזבון יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין.

הודעות ליורשים– הכנת הודעות לשאר היורשים בדבר הגשת הבקשה לצו ירושה, שליחתם בדואר רשום והגשת העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום ליורשים על פי דין או תצהיר של המבקש כי הוא מסר הודעה אישית לידי היורשים (בהתאם לס' 14 (ב) (4) לחוק הירושה).

יפוי כח לעו"ד.

אישור תשלום אגרות הבקשה לרשם לענייני ירושה.

• הבקשה לצו ירושה תוגש יחד עם כלל המסמכים הנלווים לה בארבעה העתקים.

 

עלות השירות: 1,000 ש”ח+ מע”מ. 

* לא כולל תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה.

 

בקשה לצו ירושה | מתי ניתן להגיש הבקשה לצו ירושה בצורה מקוונת?

כאשר מתקיים אחד מהתנאים הברים ניתן להגיש את הבקשה למתן צו ירושה בצורה מקוונת:

1. המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.

2. המנוח הותיר אחריו רק צאצאים.

3. המנוח הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים אך הוריו בין החיים.

4. המנוח לא הותיר בת/ן זוג ולא צאצאים אך הוריו בין החיים.

• בכל מקרה אחר (כגון: כאשר יורשיו של המנוח על פי דין הם אחיו, דודיו או בני דודיו) יש לשלוח הבקשה לצו ירושה בדואר, או בהגשה ידנית למחוז המטפל בו התגורר המוריש במותו [באחת מחמש הלשכות של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה או נצרת].

 

בקשה לצו ירושה | מי רשאי להגיש בקשה לצו ירושה?

על המבקשים בבקשה לצו ירושה להיות יורשיהם של הנפטרים, או יורשים של יורשים שנפטרו לאחר המורישים.

 

בקשה לצו ירושה | היכן מגישים בקשה לצו ירושה?

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש במחוז שבתחום שיפוטו היה מושבו של המוריש בעת פטירתו.

לנוחיותכם, ניתן לאתר את המחוז האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי המטפל בשירות איתור מחוז מטפל.

 

בקשה לצו ירושה | מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה?

במידה והבקשה לצו ירושה תקינה ו/או לאחר השלמת המסמכים ו/או ההבהרות, אם וככל שנדרשו, הבקשה התקינה מועברת על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון, על מנת לוודא שאין עוד יורשים ו/או מתנגדים לבקשה לצו הירושה.

במקביל להעברת הבקשה לפרסום בעיתון, מועברת הבקשה לצו ירושה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא – כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי על מנת לבדוק אם על הנתונים שצויינו בבקשה נכונים ומדוייקים ואם לא חסרות הבהרות כלשהן. במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות ו/או פרטים נוספים.

ככל ויידרשו הבהרות ו/או פרטים נוספים עורך דין ירושות במשרדנו יגיש את ההבהרות ו/או הפרטים הנוספים שנדרשו במסגרת הבקשה לצו ירושה ישירות לרשם לענייני ירושה.

במקרים בהם עם היורשים נמנה קטין או מי שמונה לו אפוטרופוס או מי שהוגשה בקשה למנות לו אפוטרופוס, מועברת הבקשה לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי.

לאחר השלמת הטיפול בבקשה על-ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, ניתן צו ירושה. במידה והרשם לענייני ירושה אינו מוסמך ליתן צו ירושה, מן הטעמים האמורים בסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מועברת הבקשה למתן צו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

בקשה לצו ירושה | התנגדות לצו ירושה

במקרים מסויימים מוגשת התנגדות להוצאת צו הירושה. התנגדות לצו ירושה תוגש למשל אם נודע למתנגד כי המנוח הותיר אחריו צוואה או כי ישנם יורשים על פי דין נוספים לאלה שצויינו בבקשה לצו ירושה שהוגשה.

לכן על מנת לתת למתנגדים הזדמנות להגיש התנגדות לצו הירושה הבקשה למתן צו ירושה מפורסמת בעיתון.

את ההתנגדות למתן צו ירושה ניתן להגיש לרוב תוך 14 ימים מיום הפרסום בעיתון. לעתים, הרשם לענייני ירושה יאשר פרק זמן ארוך מ-14 יום להגשת התנגדויות. מלשון החוק עולה כי ניתן להגיש התנגדויות גם לאחר המועד שנקבע לכך, וזאת כל עוד לא ניתן הצו, אך האישור לכך ניתן רק בנסיבות חריגות.

אולם, אם ניתן כבר צו הירושה, לא יהיה ניתן להגיש התנגדות לבקשת צו הירושה, אלא יש לתקוף את צו הירושה בהליך שנקרא ביטול צו ירושה.

משרדנו הינו משרד עורכי דין ירושות המתמחה בהגשת בקשה לצו ירושה ובהתנגדויות לצו ירושה. עורך דין ירושות במשרדנו יסייע לכם להגיש התנגדות לצו ירושה ו/או לנהל הליך בביהמ"ש לענייני משפחה בהתנגדות לצו ירושה על בקשה לצו ירושה שהוגשה על ידכם.

 

בקשה לצו ירושה | מתי הבקשה לצו ירושה עוברת לבית המשפט?

בכל אחד מהמקרים שיפורטו להלן תועבר הבקשה למתן צו ירושה מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה, לשם בירור ודיון רחב יותר:

 1.   כאשר הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו ירושה.
 2.   אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה או להליך.
 3.   אם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו מעוניינים ליזום הליך בעניין הבקשה לצו ירושה.
 4.   אם האפוטרופוס הכללי מעוניין להצטרף להליך בייצוג חסוי, נעדר או קטין.
 5.   אם הבקשה לצו הירושה מעוררת סוגיות של סמכות שיפוטית.
 6.   אם ראה הרשם לנכון, בנסיבות המקרה, להעביר את התיק להמשך בירור בבית המשפט.

 

בקשה לצו ירושה | מה קורה כשניתן צו הירושה

לאחר פרסום בעיתון ולאחר השלמת הטיפול בבקשה על-ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, ניתן צו ירושה.

עם צו הירושה ניתן לגשת לכל מוסד המנהל רישום, כגון לשכת רישום המקרקעין, בנקים, משרד הרישוי וכו' – ולקבל את החלק בעזבון הרשום על שם הנפטר, כמפורט בצו הירושה ו/או להעביר את הזכויות הרשומות על שם המוריש לטובת היורשים (למשל כשמדובר בדירה הרשומה על שם המוריש ויש להעביר את הזכויות בלשכת רישום מקרקעין על שם היורשים בהתאם לצו הירושה).

 

בקשה לצו ירושה | אגרות

הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה כרוכות בתשלום אגרה עבור כל פעולה שמבוצעת.

בקשות בנושא הוצאת צו ירושה כרוכות בתשלום אגרה לפי הפירוט שלהלן:

אגרת פתיחת בקשה למתן צו ירושה בהגשה רגילה- (שובר כחול) 498 ש"ח.

אגרת פתיחת בקשה למתן צו ירושה בהגשה מקוונת- 423 ש"ח.

הוצאות פרסום בעיתון בבקשה למתן צו ירושה– (שובר כתום) 130 ש"ח.

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה– 498 ש"ח.

התנגדות למתן צו ירושה– 957 ש"ח.

פטור מתשלום אגרה– כל אלה יהיו פטורים מתשלום אגרה: בן זוג, הורה או ילד של מי שנפטר עקב פעולת מלחמה או איבה או בשירותו הצבאי.

בקשה לצו ירושה | שכר טרחת עורך דין בבקשה לצו ירושה

שכר טרחת עורך דין צו ירושה- גובה שכר הטרחה של עורך דין עבור הגשת בקשה לצו ירושה, משתנה בהתאם לנסיבות המקרה. לעיתים מדובר בבקשה סטנדרטית ופשוטה ולעיתים בבקשה סבוכה, הדורשת טיפול משפטי מורכב יותר. לכן יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות הספציפיות.

כמה עולה להוציא צו ירושה? עלות שכר טרחת עורך דין בבקשה לצו ירושה עבור שירות זה, בהתאם לתעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין כאשר מדובר בבקשה סטנדרטית עומד על 1.5% מערך העיזבון ולא פחות מ- 3,352 ₪ בתוספת מע"מ.

משרדנו מעניק שירות מהיר של הגשת בקשה לצו ירושה על ידי עורך דין מומחה במחיר הכירות של 1,000 ש"ח+ מע"מ בלבד כאשר מדובר בבקשה סטנדרטית.

בקשה לצו ירושה | חקיקה רלוונטית

תקנות הירושה, התשנ"ח- 1998

 

בקשה לצו ירושה | טפסים 

טופס בקשה לצו ירושה-  טופס בקשה לצו ירושה- בקשת צו ירושה- טופס 1 (תקנה 14(א))

 

 

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

 

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104 
לנושאים נוספים בדיני משפחה ראה גם:

עורך דין משפחה
• ירושות וצוואות
עריכת צוואות
הגשת בקשה לצו קיום צוואה
הגשת בקשה צו ירושה

 

לייעוץ ראשוני ללא עלות ו/או הצעת מחיר בבקשה למתן צו ירושה התקשר 074-7047104 או צור עימנו קשר ופנייתך תיענה באופן מיידי.

 

משרד עורכי דין עורך דין משפחה • עורך דין צוואות  • עורך דין צו ירושה

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

הגשת בקשה לצו ירושה, בקשה למתן צו ירושה, עורך דין צו ירושה
Average rating:  
 0 reviews

4 thoughts on “הגשת בקשה לצו ירושה

 1. אתי

  שלום,
  אימי נפטרה ובבעלותה דירת מגורים, אבי נפטר לפני שנים רבו (לא עשינו צו ירושה לגביו), אני בת יחידה. לאימי ז״ל 3 אחים שעדיין בחיים. האם אני מתחלקת עם האחים של אימי ז״ל בירושה?

  1. עו"ד רעות אליהו Post author

   שלום אתי,
   היות ושני הורייך ז״ל לא הותירו אחריהם צוואה את יורשת את כל הדירה. אחייה של אמך ז״ל לא יורשים יחד איתך.
   אולם, קחי בחשבון שאת צריכה להגיש 2 בקשות לצו ירושה- אחת לגבי אביך ז״ל- לגביה את יורשת מחצית מרכושו ואימך יורשת מחצית מרכושו, ואחת לגבי אימך ז״ל, לגביה את יורשת את כל הרכוש שלה היות ואת בת יחידה והיא היתה אלמנה במועד פטירתה.

   בברכה,
   רעות אליהו, עו״ד

 2. itay

  שירות מעולה!! עורכי דין מצויינים, הגישו עבורי בקשה לצו ירושה וקיבלנו את הצו במהרה וללא עיכובים, ממליץ בחום לפנות אליהם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *