הגשת בקשה לצו ירושה

הגשת בקשה לצו ירושה
5 (100%) 20 votes

הגשת בקשה לצו ירושה

משרד עורכי דין אזרחי מסחרי ומשפחה – עורך דין משפחה וירושה

אם המנוח לא השאיר צוואה או שהצוואה אינה חלה על כל רכושו יש להגיש בקשה לצו ירושה

אם המנוח לא הותיר צוואה, או שהצוואה אינה חלה על כל רכושו, כדי שיורשים יוכלו לחלק את העיזבון ביניהם, יש להגיש בקשה לצו ירושה.

צו ירושה הינו צו משפטי שלפיו נקבעת זהות היורשים וחלקם בעיזבון המנוח.

משרדנו מעניק שירות מהיר ויעיל לעריכת והגשת בקשה לצו ירושה באופן מקוון ישירות לרשם לענייני ירושה או בהגשה ידנית.

ההליך מתבצע בצורה מהירה ויעילה, על מנת שתינתן לכם האפשרות לקבל את הנכסים המגיעים לכם כיורשים במינימום זמן ומאמץ.

בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה ניתן להגיש בצורה מקוונת (בהתקיים תנאים מסויימים שיפורטו מטה) או ידנית.

משרדנו יערוך עבורכם את הבקשה ויכין את כל המסמכים הנלווים לצורך הגשת הבקשה, לרבות אימותי חתימה של עו"ד ויגיש הבקשה במלואה לרשם לענייני ירושה.

עלות השירות: 1,000 ש”ח+ מע”מ. 

 

הליך הגשת בקשה לצו ירושה כולל:

הכנת מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו ירושה והגשתם, לרבות:

• טופס בקשה לצו ירושה בצירוף אימות חתימת עו"ד של המבקש (מבקש הינו מי שיש לו עניין כיורש בעיזבון).

• העתק תעודת פטירה.

• ככל שאחד מהיורשים מסתלק מחלקו בעיזבון יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין.

• הודעות ליורשים- הכנת הודעות לשאר היורשים, שליחתם בדואר רשום והגשת העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום ליורשים על פי דין או תצהיר של המבקש כי הוא מסר הודעה אישית לידי היורשים (בהתאם לס' 14 (ב) (4) לחוק הירושה).

• יפוי כח לעו"ד.

• אישור תשלום אגרות הבקשה לרשם לענייני ירושה.

• הבקשה תוגש יחד עם כלל המסמכים הנלווים לה בארבעה העתקים.

 

עלות השירות: 1,000 ש”ח+ מע”מ. 

* לא כולל תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה.

 

מתי ניתן להגיש הבקשה לצו ירושה בצורה מקוונת?

כאשר מתקיים אחד מהתנאים הברים ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה בצורה מקוונת:

1. המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.

2. המנוח הותיר אחריו רק צאצאים.

3. המנוח הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים אך הוריו בין החיים.

4. המנוח לא הותיר בת/ן זוג ולא צאצאים אך הוריו בין החיים.

• בכל מקרה אחר (כגון: כאשר יורשיו של המנוח על פי דין הם אחיו, דודיו או בני דודיו) יש לשלוח הבקשה לצו ירושה בדואר, או בהגשה ידנית למחוז המטפל בו התגורר המוריש במותו [באחת מחמש הלשכות של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה או נצרת].

 

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

 

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104 
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews