יפוי כח נוטריוני לבנק למשכנתא, יפוי כח נוטריוני למסמכי משכנתא