חוות דעת דין זר קנדה, חוו״ד דין זר קנדה, חוות דעת דין זר ירושות וצוואות קנדה