ייפוי כח מתמשך עורך דין מוסמך ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך עורך דין מוסמך ייפוי כח מתמשך
5 (100%) 50 votes

עורך דין ייפוי כח מתמשך | אישור האפוטרופוס הכללי

לאחר קבלת העותק המקורי של ייפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת לשלוש שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

כאמור מעלה, לאחר עריכת ייפוי כח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי וכמו כן, ייכנס הוא לתוקפו רק לאחר שניתנה הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי והוא אישר אותה בחתימתו על ייפוי הכח תוך ציון מועד כניסתו לתוקף.

עם קבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי, על הממונה להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים על הדבר, למשל קרובי משפחתו של המייפה. אם הממנה שוהה בבית חולים או בדיור מוגן, על מיופה הכח ליידע את מנהלי המקום.

עורך דין ייפוי כח מתמשך | מתי ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף? 

כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך הינה סוגיה מרכזית בנושא זה, בשל חשיבותו הרבה והמשקל הרב שניתן לו. מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכח.

כיצד נקבע מתי הגיע המועד לפיו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכח המתמשך?

מייפה הכח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה. אם מייפה הכח לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, לפיה הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכח.

עורך דין ייפוי כח מתמשך | מתי פוקע תוקפו של ייפוי הכח המתמשך? 

תוקפו של ייפוי הכח המתמשך פוקע בעת פטירת אחד הצדדים וכן בשורה אחרת של מקרים הנובעים מייפוי הכח עצמו לגביהם נתן מייפה הכח הנחיות. כך למשל, כאשר מיופה הכח הוא בן/בת הזוג של הממנה ונקבע בייפוי הכח כי אם הקשר הזוגי הסתיים, תוקפו של ייפוי הכח פוקע גם הוא.

עורך דין מוסמך ייפוי כח מתמשך | חשוב לדעת

  • לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה שהאדם הממנה יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע שייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.
  • אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.

חקיקה רלוונטית: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותהתשכ"ב-1962 סעיפים 32יג, 32יז.

משרדנו מעניק שירות עריכת ייפוי כח מתמשך. עורכת דין רעות אליהו הינה עורכת דין מוסמכת אשר עברה את ההכשרה המתאימה לעריכת ייפוי כח מתמשך ותסייע לכם בכל העניינים הקשורים לעריכת ייפוי כח מתמשך אשר מתאים ספציפית למצבכם ויביע את רצונכם המדוייק לגבי טיפול בעניינכם בעתיד במצב בו לא תוכלו לקבוע החלטות בקשר עם עניינכם האישיים, הרפואיים והרכושיים, עוד בשלב בו הנכם מבינים ומסוגלים לקבוע החלטות אלה בעצמכם.

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

 

לעריכת ו/או קבלת ייעוץ בנושא ייפוי כח מתמשך צרו עימנו קשר בטל': 074-7047104 ו/או דרך האתר 24/7 ונשמח לעמוד לשירותכם
לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104