חוות דעת דין זר בענייני צוואות וירושות

חוות דעת דין זר בענייני צוואות וירושות – עורך דין חוות דעת הדין הזר    
חוות דעת דין זר בענייני צוואות וירושות
5 (100%) 78 votes

 

עורך דין חוות דעת הדין הזר  – חוות דעת דין זר בענייני ירושה – חוות דעת דין זר בענייני צוואה –  חוות דעת דין זר ארצות הברית – עורך דין חוות דעת דין זר בארצות הברית  חוות דעת דין זר אוסטרליה – חוות דעת דין זר צרפת חוות דעת דין זר אנגליה – חוו״ד דין זר בענייני ירושות וצוואות – עורכי דין חוות דעת הדין הזר

משרדנו מתמחה במתן חוות דעת דין זר (Foreign Law Pleading) בדיני ירושה, צוואות, עזבונות, מקרקעין  משרדנו מעניק שירות חוות דעת דין זר מקצועי ומהיר במחירים הוגנים ומינימום זמן. 

משרדנו נותן חוות דעת דין זר במדינות הבאות: ארצות הברית (50 המדינות), אוסטרליה, קנדה, אנגליה – בריטניה וצרפת.

משרדנו עוסק רבות במתן חוות דעת דין זר ממדינות שונות ברחבי העולם:

חוות דעת דין הזר האמריקאי– כל ארצות הברית;

חוות דעת דין זר הדין הקנדי;

חוות דעת דין זר הדין האוסטרלי;

חוות דעת הדין הזר הדין האנגלי;

חוות דעת הדין הזר הדין הצרפתי;

משרדנו צבר ניסיון בהכנת עשרות רבות של חוות דעת, המוגשות לרשם הירושה יחד עם הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.

 

לייעוץ ראשוני ללא עלות ו/או לקבלת הצעת מחיר פנו אלינו 24/7 דרך האתר או התקשרו 074-7047104 

 

חוות דעת הדין הזר | מהי חוות דעת מומחה בדין הזר?

 

בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ("החוק"), בית המשפט בישראל מוסמך לדון בעניין ירושתו של כל אדם, אשר (א) מושבו ביום מותו היה בישראל, או (ב) אשר הניח נכסים בישראל.

פעמים רבות אנו נתקלים במקרה בו תושב חוץ  או תושב זר, הלך לעולמו והותיר אחריו נכסים בישראל (למשל – דירה, חשבון בנק,  וכיוצב׳). על מנת שיורשי המנוח יוכלו לקבל לידיהם בירושה את הרכוש שהושאר בישראל, בין אם בהגשת בקשה לצו ירושה ובין אם בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, הם נדרשים ע"י הרשות המוסמכת להגיש חוות דעת מומחה בדין הזר.  גם אם הרכוש שהושאר בישראל על ידי תושב החוץ הינו מועט, גם במקרים אלה, נדרשים היורשים להמציא חוות דעת בדין הזר, על מנת שיוכלו לקבל צו ירושה או את צו קיום צוואה.

חוות דעת הדין הזר  הינה בחוות דעת משפטית, הערוכה כתצהיר, לגבי הדין זר החל על ירושתו של המנוח. חוות הדעת הדין הזר מוגשת במצורף לבקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה שתוגש על ידי היורשים לרשם לענייני ירושה במקום בו מצוי הנכס שהותיר המנוח (לדוגמה- אם מדובר בנכס מקרקעין- הבקשה תוגש בלשכת הרשם לענייני ירושה בו מצוי המקרקעין, אם מדובר בחשבון בנק- הבקשה תוגש בלשכת הרשם לענייני ירושה באיזור בו מצוי סניף הבנק של המנוח וכיוצב׳). בדרך כלל, הרשם מעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה שיבחן את מסמכי הבקשה, כולל את חוות הדעת דין הזר. ייתכן שאותו מומחה יידרש להעיד בבית המשפט על מומחיותו ועל נכונות חוות הדעת שלו, ואף להיחקר בחקירה נגדית. 

 

חוות דעת הדין הזר | קביעת מקום מושבו של המנוח

 

הדין הזר הרלבנטי שלגביו תוגש חוות הדעת הוא דין מקום מושבו של המנוח בשעת מותו. הפרשנות המקובלת ל"מקום המושב" הוא "מרכז חייו" של המנוח בשעת מותו, לפי בחינת כל הנסיבות  והזיקות הרלבנטיות. למשל – אם מקום מושבו של המנוח בעת מותו היה במדינת קליפורניה, אזי תידרש חוות דעת, המפרטת מה קובעים דיני הירושה של מדינת קליפורניה בנושא זה; אם מקום מושבו של המנוח היה בקנדה, אזי יש להגיש חוות דעת העוסקת בתחולת דיני הירושה של מדינת קנדה על עובדות המקרה.

הדין קובע כי במקרים בהם קשה לקבוע היכן היה מקום מושבו של המנוח, יש להפעיל את מבחן הזיקה המרבית. הכוונה- המקום אליו היה מחובר המנוח באופן החזק ביותר (במספר גדול של זיקות, ובזיקות בעלות חשיבות עליונה) בזמן מותו נקבע כמקום מושבו.

 
 

חוות דעת הדין הזר | מדוע קיימת דרישה להגשת חוות דעת הדין הזר?

 

הדרישה לחוות דעת מומחה בדין הזר הינה לפי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי, ובאה על מנת לוודא שדיני מדינת המושב של אותו תושב החוץ לא ייפגעו בעקבות החלת הדין הישראלי (למשל – הסדר המשריין חלק מן העזבון לבן זוג או לילדים, כפי שקיים בחלק ממדינות אירופה וארה"ב).

בפסיקת בית המשפט העליון הישראלי נקבע, כי אדם לא יכול לעשות שימוש בשינוי מקום המושב בכדי להדיר אנשים, שלפי מקום מושבו בשעת מותו היו זכאים לרשת אותו (בקשת רשות ערעור משפחה 594/04 היועץ המשפטי לממשלה, האפוטרופוס הכללי נגד פלונית (29.11.2004, פורסם ב"נבו") באותו מקרה, אזרחית ותושבת הולנד, שהחזיקה גם באזרחות ישראלית וברכוש בישראל וניסתה בצוואה להדיר את אחת מבנותיה, עימה לא היה לה קשר בחייה; נפסק כי הדבר נוגד את תקנת הציבור, ויחולו ההוראות המהותיות של מקום מושבה, הולנד, למרות אזרחותה הישראלית המקבילה.

 
 

חוות דעת הדין הזר | מהי ההגדרה של ׳מומחה׳ לדין הזר?

 

בפסיקת בית המשפט העליון משנת 2000, ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORTS INC. פ"ד נד(1) 697, ("פסק דין ברג") בעמ' 707, נקבע כי:

"קשה להגדיר באופן ממצה מיהו זה שייחשב מומחה לדין זר, אך זאת לומר, כי עורך-דין או משפטן העוסק – בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת – בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר". 

ועוד נאמר שם כי –

"אם עדות זו אינה נסתרת בראיה אחרת, ייטה בית המשפט לקבלה, אלא אם על פניה איננה משכנעת."

במקרה האמור, נדונה תקפותה של חוות דעת מומחה (Foreign Law Expert) שהוסמך במדינת ניו יורק, ביחס לדין שחל במדינת ניו ג'רזי. בית המשפט העליון הכיר במומחה, שעסק באורח קבע במשפט אמריקאי במדינות שונות בארה"ב, כמומחה לדין זר במדינת ניו ג'רזי. בנוסף נקבע בפסק הדין כי משמעות המונח "מומחה לדין זר" נקבעת בין היתר בהתאם למבחנים של פרופ' מנחם שאוה ז"ל, לפיו הוא יכול להיות:

1. עורך־דין או שופט העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה;

2. משפטן, התופס עמדה רשמית, הדורשת – ומשום כך גם מניחה – ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה (גם כאשר לא עסק בפרקטיקה);

3. אדם אחר (אף אם אינו משפטן), אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש לו ידיעה בחוק הנדון.

 מ' שאוה, "טיבו ואופן הוכחתו של הדין הזר במשפט האנגלו־אמריקאי ובמשפט הישראלי", עיוני משפט ג' (תשל"ד) עמ' 740.

 
 

חוות דעת הדין הזר | מהי ההגדרה של ׳מומחה׳ לדין הזר האמריקאי?

 

חוות דעת דין זר אמריקה- מיהו מומחה לדין אמריקאי? האם מומחה לדין הזר המוסמך לתת חוות דעת במדינה אחת בתוך ארצות הברית כשיר לתת חוות דעת לגבי כל המדינות בתוך ארצות הברית?  

אכן כן; בהתאם לפסק דין ברג לעיל מי שהוסמך לתת חוות דעת הדין הזר במדינה אחת בארצות הברית כשיר לערוך חוות דעת הדין הזר לגבי כל מדינות ארצות הברית- 50 המדינות.  כך, מי שהוסמך במדינת ניו יורק, כשיר לתת חוות דעת לגבי במדינת קליפורניה, פלורידה, אוהיו, קולורדו,  מסצ'וסטס, אילינוי, דלוור, ניו ג'רזי, פילדלפיה, קונטיקט, וושינגטון, טקסס, מישיגן, נבאדה, פנסילבניה ויתר המדינות;

 
 

חוות דעת הדין הזר | פנו אלינו 

 

 אחד מתחומי העיסוק המרכזיים בהם מתמחה משרדנו, הינו הכנת חוות דעת מומחה בדין הזר בענייני ירושות וצוואות כאשר תושב החוץ התגורר באחת ממדינות ארה"ב, בקנדה, אוסטרליה צרפת או בריטניה ונדרשת חוות דעת של מומחה לדין הזר. 

משרדנו מעניק חוות דעת הדין הזר בענייני ירושות וצוואות בצורה מהירה מקצועית ובמחירים הוגנים ותחרותיים. 

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות ו/או הצעת מחיר, צרו קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותכם.
  

 

אני זמינים 24/7 דרך האתר או בטלפון 074.7047104  מחירים הוגנים ויחס אישי ומקצועי מובטח

אנו מעניקים חוות דעת דין זר בענייני ירושה וצוואה במדינות הבאות:

אוסטרליה

קנדה

בריטניה- אנגליה

צרפת

עלות חוות דעת הדין הזר בענייני ירושה או צוואה:

כמה עולה חוות דעת הדין הזר?  משרדנו גובה מחירים הוגנים ותחרותיים עבור שכר טרחת עורך דין עבור חוות דעת הדין הזר . פנו אלינו להצעת מחיר משתלמת בהתאם להליך המתאים ביותר לצרכיכם.

 
פנו אלינו עוד היום להצעת מחיר משתלמת לחוות דעת הדין הזר 

 

 
 

משרד עורכי דין אזרחי- מסחרי ונדל"ן רעות אליהו

משרד עורכי דין אליהו הינו משרד המספק שירותים משפטיים בתחום האזרחי- מסחרי דיני חברות מקרקעין ומשפחה. המשרד מתמחה בענפי משפט רחבים ומעניק ייעוץ ליווי וייצוג משפטי מהשורה האשונה, בנושאים מגוונים.

משרדנו מתמחה בדיני משפחה וירושה ובין היתר מתמחה בהגשת בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה ואף מעניק חוות דעת הדין הזר למדינות ארצות הברית (50  המדינות- קליפורניה, ניו יורק, פלורידה, טקסס ויתר המדינות), קנדה, אוסטרליה, צרפת ואנגליה- בריטניה.  

אנו מאמינים, כי שירות טוב ומקצועיות הולכים יד ביד. חשוב לנו לדאוג לכל לקוח כאילו היה הלקוח היחיד. 

חשוב לנו לתת את הטיפול המקצועי ביותר, בתיקים "קטנים" כ"גדולים". משום כך, ההתקשרות מבוססת על בחירה הדדית ועל קשר אישי לא פחות מאשר על מקצועיות. הרוב המכריע של לקוחותינו הינם לקוחות קבועים או חוזרים, כמו כן לקוחות אשר הופנו על ידי לקוחות קודמים. ההתקשרות הינה בדרך כלל לטווח ארוך, ולכן משאבינו מושקעים בטיפול המקצועי הטוב ביותר שנוכל לספק.

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצוע

מגיע לך ייצוג משפטי מהטובים ביותר  

 

זמינות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע באתר או בטל' 704.7104(074)

משרדנו מעניק שירותים משפטיים מהשורה הראשונה במחירים הוגנים. בכל סוגיה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשמח לעמוד לשירותכם. 
 

חוות דעת דין זר בענייני צוואות וירושות
5 (100%) 78 votes

לקוחות ממליצים

דויד ברנר

" תקופה ארוכה שהפסקנו את הפעילות בחברה שהייתה בבעלותנו, אולם לא הגשנו בקשה לפירוק בקשם החברות. הגענו למצב שבו נדרשנו לשלם אגרות שנתיות על שנים שבהן בחברה היתה פעילה ברשם החברות אבל לא היתה בה כל פעילות עסקית. פנינו לעו״ד אליהו דרך האתר. רעות ייצגה אותנו בבקשה לפירוק מרצון של החברה. קיבלנו שירות מדהים ויחס אישי וסובלני במהלך כל הטיפול עד להשגת התוצאה לה קיווינו. בסופו של יום החברה פורקה וחוסלה במסגרת ההליך ואף בוטל לנו חוב האגרות לרשם החברות. זכינו ליחס מקצועי, אמין ומהיר , עורכת דין מבריקה ומומלצת ביותר ".
אברהם אלוני
תל אביב

יגאל דהאן

"עו"ד אליהו ייצגה אותי בתביעה לפיצויים בגין הפרת הסכם שהוגשה על ידי ללא ברירה אחרי שנגרמו לי נזקים רבים מהפרת ההסכם. תוך זמן קצר הוגשה התביעה וההליך נוהל בצורה עניינית ובסופו של דבר קיבלנו פסק דין המאשר את כל סכום התביעה, לא יכול היה להיות מאושר ממני. עורכת דין מסורה שפעלה בענייני במהירות וליוותה אותי באופו אישי בכל ההליך, גם אם זה אומר שיחות רבות בכל שעה ביום ובלילה! אני הייתי מרוצה מאוד משירותיה".
יגאל דהאן
תל אביב

אלונה חיות

"עורכת דין רעות אליהו ייצגה אותי בעסקת מכר דירה, ולאחר מכן גם ברכישת הדירה החדשה שקנינו. עורכת דין חריפה ומקצועית, היתה זמינה תמיד ועזרה לקדם את העסקה גם בנושאים שהיו מעבר לתפקידה. מחירים הוגנים ויחס אישי, מומלצת בחום!"
אלונה חיות
הרצליה

צור עימנו קשר

לתיאום פגישה ו/או קבלת הצעת מחיר התקשרו אלינו בטל' 704.7104(074) או מלאו הטופס ונחזור אליכם בהקדם

פנו אלינו 24/7:

אנו מעניקים חוות דעת דין זר בענייני ירושה וצוואה בכל במדינות ארצות הברית:

אלבמה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אלבמה

אלסקה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אלסקה

אריזונה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אריזונה

ארקנסו– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ארקנסו

קליפורניה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת קליפורניה

קולורדו– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת קולורדו

קונטיקט– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת קונטיקט

דלאוור– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת דלאוור

פלורידה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת פלורידה

גורגיה– חוות דעת הדין הזרדיני מדינת גורגיה

הוואי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת הוואי

איידהו– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת איידהו

אילינוי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אלינוי

אינדיאנה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אינדיאנה

איווה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת איווה

קנזס– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת קנזס

קנטקי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת קנטקי

לואיזיאנה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת לואיזיאנה

מיין– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מיין

מרילנד– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מרילנד

מסצ'וסטס– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מסצ׳וסטס

מישיגן– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מישיגן

מינסוטה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מינסוטה

מיסיסיפי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מיסיסיפי

מיזורי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מיזורי

מונטנה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מונטנה

נברסקה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת נברסקה

נבדה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת נבדה

ניו המפשייר- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת  ניו המפשייר

ניו ג'רזי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ניו ג׳רזי

ניו מקסיקו– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת  ניו מקסיקו

ניו יורק- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ניו יורק

צפון קרוליינה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת צפון קרוליינה

צפון דקוטה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת  צפון דקוטה

אוהיו– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אוהיו

אוקלהומה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אוקלהומה

אורגון– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת אורגון

פנסילבניה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת פנסילבניה

רוד איילנד– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת רוד איילנד

דרום קרוליינה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת דרום קרוליינה

דרום דקוטה- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת דרום דקוטה

טנסי– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת טנסי

טקסס– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת טקסס

יוטה– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת יוטה

ורמונט– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ורמונט

וירג'יניה- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ויג׳יניה

וושינגטון– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת וושינגטון

מדינת וושינגטון- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת וושינגטון

מערב וירג'יניה- חוות דעת הדין הזר דיני מדינת מערב וירג׳ניה

ויסקונסין– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ויסקונסין

ויומינג– חוות דעת הדין הזר דיני מדינת ויומינג