הסכם מייסדים

הסכם מייסדים

עורכת דין מסחרי רעות אליהו- עורך דין חברות- הסכם מייסדים לחברה

הסכם מייסדים נועד להסדיר ולהגדיר את הזכויות והחובות של השותפים לחברה מבחינה משפטית ועסקית.

משרד עורכי דין אליהו ושות' מעניק שירותים מלאים לחברות ועסקים, הכנת כלל ההסכמים והחוזים המסחריים, הכנת הסכמים בין שותפים לחברה, ליווי שותף לחברות ועסקים, הכנת הסכמי מייסדים, פתיחת חברה בע"מ ברשם החברות ופתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ.

עורך דין חברות יערוך לכם הסכם מייסדים לפתיחת חברה באופן פרטני אשר יתאים לצרכיכם האישיים.

ההליך כולל הכנת הסכם מייסדים בין מייסדי החברה:

• הכנת הסכם מייסדים מותאם אישית לחברה ומייסדיה.

• סיום הפרוצדורה במינימום עלות וזמן על מנת שניתן יהא להתחיל בפעילות העסקית בצורה מהירה ונוחה ביותר.

• כמו כן, משרדנו מעניק שירותי הקמת חברה בע"מ, פתיחת חברה בע"מ ברשם החברות ופתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ.

עלות השירות: 

שכ"ט עבור שירות זה במשרדנו נמוך משכר הטרחה המינימאלי המומלץ בלשכת עורכי הדין. פנו אלינו להצעת מחיר משתלמת ותחרותית המותאמת באופן אישי לצרכיכם.

קיימת אפשרות להחתמת המסמכים בבית הלקוח

 

חשיבות הסכם מייסדים

כאשר מקימים חברה בעמ ישנה חשיבות רבה להסדיר את כל הנושאים הקשורים להתנהלות השוטפת של החברה וכן, את הנושאים בין בעלי מניותיה. הסכם מייסדים יבהיר את מערכת היחסים בין מייסדי החברה ובעלי המניות בחברה, וימנע חילוקי דעות העשויות להתעורר בעתיד לגבי אופן ניהול החברה והיחסים בין בעלי המניות.

הסכם מייסדים מהווה מסגרת לעניינים המשפטיים, הכספיים ודרך ניהול החברה בין בעלי המניות ויפרט את האופן בו יתמנו בעלי תפקידים בחברה, האופן בו ייכנסו שותפים חדשים לחברה, אופן מכירת מניות, חלוקת רווחים, מינוי דירקטורים, מנהלים, מנכלים, רואה חשבון וכיוצב‘.

לאור האמור, ועל מנת למנוע מחלוקות עתידיות בין בעלי המניות בחברה, חשיבותו של הסכם מייסדים הינה גבוהה ביותר. מומלץ ביותר לפנות לעורך דין המתמחה בחברות על מנת שיערוך לכם הסכם מייסדים מפורט וממצה, שיתאים לצרכיכם האישיים. 

מטרת הסכם מייסדים:

1.  הסדרת העניינים המשפטיים בין בעלי מניות החברה הסכם מייסדים יסדיר את זכויות החתימה בחברה, הון המניות בחברה, העברת מניות בחברה ואופן מכירתן, מניות מיעוט, זכות סירוב ראשונה וכיוצב‘.

2. הסדרת העניינים הכספיים בחברהמשיכת רווחים, חלוקת דיווידנדים, משכורות בעלי התפקיד בחברה, השקעות, וכיוצב‘.

3. הסדרת העניינים המנהלתיים של החברהחלוקת סמכויות בחברה, מינוי והחלפת בעלי תפקיד בחברה, מינוי מנכל, דירקטורים, בעלי תפקיד כגון רואה חשבון ועורך דין וקביעת שכרם, העסקת והחלפת/ פיטורי עובדים ועובדים בכירים בחברה וכיוצב‘.

4. הסדרת מצבים עתידיים אשר יפורטו בהסכם המייסדים, העלולים להביא לבעיות במשך הזמן בין השותפים באם לא יסוכמו מראש בהסכם המייסדים.

5. הון המניות בחברה וחלוקת אחוזי ההחזקה בחברה, קביעת הרכב המניות וסוג המניות בחברה.

6. דרך ניהול החברה, חלוקת תפקידים בין בעלי המניות בחברה, אופן קבלת החלטות באסיפה כללית והרוב הנדרש לקבלת החלטות לגבי החלטותרגילותוהחלטות מהותיות ומנגנון בוררות במידה ולא ניתן להחליט לגבי נושא מסוים.

7. זכויות החתימה בחברהקביעת מורשי החתימה בחברה והאופן בו תחייב חתימת מורשי החתימה בחברה את החברה.

8. הסדרת עניין אי החתרות וסודיות בין מייסדי החברה כאשר אחד מבעלי המניות פורש ופותח עסקת מתחרה.

9. מימון פעילות החברה בתחילת דרכה והשקעות כל אחד מבעלי המניות בחברה להתחלת הפעילות העסקית .

10. הסדרת מנגנון של חלוקת אופציות לבעלי תפקידים בכירים בחברה.

לסיכום

לפני שמקימים חברה קיימת חשיבות רבה להסדיר את כל העניינים הקשורים לניהול החברה מבחינה משפטית, כלכלית ומנהלתית. הדרך הנכונה לעשות זאת הינה באמצעות עריכת הסכם מייסדים אשר יפרט את רצונות וכוונות מייסדי החברה טרם פתיחתה ובכך, למנוע מחלוקות עתידיות אשר עשויות להתעורר בעתיד, באם לא יהיה קיים הסכם מייסדים לפנות אליו בעת מחלוקת.

מומלץ ביותר לפנות לעורך דין חברות אשר יערוך הסכם מייסדים ברור וממצה ויכלול פיתרון לכל התרחישים העשויים להתעורר.

משרדנו מתמחה במשפט מסחרי וחברות ודוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104 

 

לשירותים נוספים בענייני עורך דין חברות:               למאמרים בנושא משפט מסחרי וחברות ולמידע נוסף ראה גם:

• הקמת חברה בע"מ- שירות מלא.                             • הקמת חברה- כל מה שצריך לדעת לפני רישום חברה.
• פתיחת חברה בע"מ.                                                • פתיחת עוסק מורשה או חברה? יתרונות וחסרונות- המדריך
• פתיחת חשבון בנק לחברה.                                     • רישום זכויות יוצרים.
• עריכת הסכם מייסדים לחברה.                               • סודות מסחריים.
• רישום חברת חוץ בישראל- רישום חברה זרה.

התקשר עוד היום למשרדנו להכנת הסכם מייסדים לחברה, טל': 074-7047104

משרד עורכי דין • עורך דין מסחרי • עורך דין חברות