תמ"א 38- עדכוני מיסים

תמ"א 38- עדכוני מיסים

משרד עורכי דין אזרחי מסחרי מקרקעין רעות אליהו- עורך דין נדל"ן

ביום 26/2/08 התקבל בכנסת תיקון חוק מספר 62.

תיקון 62 הוסיף את פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ורכישה) התשס"ח – 2008– פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה עפ"י תמ"א 38 (להלן: "חוק מיסוי תמ"א 38).

עיקרי התיקון הינם כדלקמן:

סעיף 49לב' לחוק מיסוי תמ"א 38 שינה את סעיף ההגדרות בקובעו בין היתר:

"שרותי בנייה לפי תוכנית החיזוק" – כל אחד מאלה, לפי הוראות תכנית החיזוק:

(1) חיזוק של מבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תוכנית החיזוק (בהגדרה זו מבנה), מפני רעידת אדמה;
(2) הרחבת יחידות הדירות הקיימות במבנה;
(3) התקנת מעלית במבנה;
(4) עיצוב המבנה ועיצובו;
(5) תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשרותי בנייה לפי תוכנית החיזוק כפי שיקבע המנהל;
"תוכנית החיזוק" – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) כפי שתהיה מתוף לעת לעת"

סעיף 49לג' לחוק מיסוי תמ"א 38, מפרט את תנאי הפטור ממס שבח ומס מכירה בעסקאות עפ"י תמ"א 38, וזאת בהתקיימם של תנאים מסוימים:

"(א) מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בניה לפי תוכנית החיזוק (בפרק זה – הזכות הנמכרת), תהא פטורה ממס וממס מכירה, עד גובה שווין של זכויות הבניה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:
(1) התמורה בעד המכירה ניתנה בשרותי בניה לפי תכנית החיזוק;
(2) בוצע חיזוק ל המבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תוכנית החיזוק, מפני רעידות אדמה, בהתאם להוראות תכנית החיזוק.

(ב) תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן (א) שניתנה שלא בשרותי בניה לפי תכנית החיזוק, יראו אותה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

סעיף 49לד' לחוק מיסוי תמ"א 38 מפרט את תנאי הפטור ממס:

"על אף האמור בסעיף 9, מכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בניה לפי תכנית החיזוק תהא פטורה ממס ומ- מס רכישה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) המוכר והרוכש מכרו את הזכות הנמכרת בפטור לפי הוראות סעיף 49לג;
(2) המכירה נעשית בסמוך למכירת הזכות הנמכרת;
(3) לא ניתנה תמורה כספית בעד המכירה;"

 

להרחבה בנושא פינוי בינוי קרא גם:

פינוי בינוי 
הקלות בביצוע פינוי בינוי
התנאים לאישור תוכנית פינוי בינוי
התנאים לפטור ממיסוי בביצוע עסקאות פינוי בינוי
מסלולי ההכרזה למתחמי פינוי בינוי

 

להרחבה בנושא תמ"א 38 קרא גם:

תמ"א 38
אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע פרוייקט תמ"א 38
בחירת קבלן לביצוע פרוייקט תמ"א 38
טופס הסכמה ראשוני – תמ"א 38
שלבים ראשוניים לביצוע פרוייקט תמ"א 38
תמ"א 38- עדכוני מיסים

לנושאים נוספים בענייני מקרקעין ראה:

עורך דין מקרקעין
עורך דין הסכמי מכר מקרקעין
פירוק שותפות במקרקעין 
בתים משותפים 
פינוי בינוי 
תמ"א 38
עסקת מכר מקרקעין- זכרון דברים
רישום בפנקסי המקרקעין

 

אין באמור לעיל ובאתרנו  משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר זה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

למידע נוסף, הערכת תביעתכם או לקבלת ייעוץ משפטי בנושא אנא פנו אלינו בטל'. 074-7047104 או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם. 

עורך דין אזרחי •  עורך דין מקרקעין •  עורך דין מסחרי