תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות בדיני עבודה

משרד עורכי דין אזרחי מסחרי רעות אליהו – עורך דין דיני עבודה

1240230040-labor_law_link_9תביעה (או "תובענה") ייצוגית היא תביעה המוגשת על ידי תובע אחד בשם קבוצת אנשים, אשר לא ייפו את כוחו לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
תביעה ייצוגית תוגש כאשר הנזק של כל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת הוא קטן, כך שלא כדאי לו/ה להגיש תביעה אישית לבית המשפט. מצד שני, מספרם הגדול של חברי הקבוצה גורם לכך שהנזק הקבוצתי המצטבר הוא גדול, ומכאן האינטרס לאפשר דיון מרוכז בתיק.

המטרה של תביעה ייצוגית הינה למנוע מגופים גדולים להתעשר שלא כדין על חשבון ציבור גדול של יחידים, עובדים, אשר אינם יכולים או מעוניינים לתבוע בעצמם. המדובר בכלי הרתעתי, שמופעל בד"כ נגד גופים חזקים, שמסתמכים על הנחת-יסוד לפיה כל עוד הנזק שייגרמו לכל פרט הוא קטן, הם לא ישלמו לעולם על הפרות החוק שמבצעים. בתחום דיני העבודה המדובר הוא בכלי הרתעתי כנגד המעסיק הבא להרתיע ולמנוע ניצול מעמדם מול עובדיהם המוחלשים.
זהו אמצעי לאכיפת חוקי העבודה השונים, במקרים בהם הסנקציה הפלילית- עונשית וסנקציות הרשויות המפקחות אינן מספיקות.
כמו כן, המטרה הינה לאפשר לעובדים המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים לממש את זכות הגישה לבית המשפט, תוך ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות דומות שבסופו של הליך זה יינתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין על ידי מעסיקם.

בית המשפט רשאי (לא חייב) לאשר דיון בתביעה כייצוגית אם התקיימו כל התנאים הבאים:
1. התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;
2. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;
3. קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת;
4. קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

במידה ובית המשפט אישר דיון בתביעה כתביעה ייצוגית, מרגע זה הוא יגדיר בצורה ברורה את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה (למשל: "כל העובדים בחברת "הניקיון" מאז שנת 2010"). כל החלטה (לרבות אם נפסק הסכם פשרה) או פסק-דין שיינתן- יחול על כל חברי הקבוצה שהגודרה על ידי בית המשפט בתחילת ההליך. ההחלטה תפורסם ברבים בדרך שייקבע בית המשפט.

המקרים המתאימים יותר לאישור תביעה ייצוגית בדיני-עבודה הם מקרים שבהם מדובר בקבוצת עובדים גדולה ומוחלשת, שככל הנראה לא תגיע לערכאות בעצמה, ואשר כל אחד מחבריה סבל פגיעה בזכות-יסוד, המעוגנת בדבר-חקיקה המאפשר תביעה ייצוגית (למשל- חוק שכר מינימום), בצו הרחבה או, במקרים מסוימים ונדירים, גם בהסכם קיבוצי. הנזק שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה צריך להיות נזק יחסית קטן.
תיתכן שונות בקרב קבוצת העובדים שבשמה מוגשת התביעה (היקף משרה, וותק בעבודה וכדומה), אך נדרשת שאלה עובדתית או משפטית משותפת, שאינה דורשת עריכת חישובים מורכבים פרטניים מאד, בשביל שהתביעה תאושר כייצוגית.

משרד עורכי דין רעות אליהו ניסיון רב בתביעות ייצוגיות. 
למידע נוסף בתביעות ייצוגיות , הערכת תביעתכם או לקבלת ייעוץ משפטי בנושא אנא פנו אלינו בטל'. 074-7047104 או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.  

 

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

 

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104
לנושאים נוספים בדיני עבודה ראה:

עורך דין דיני עבודה.
ייצוג מעסיקים. 
ייצוג עובדים. 
תביעות ייצוגיות. 
תגמול בכירים. 

 

זקוק למידע נוסף בנושא דיני עבודה?

פנה אלינו בטל'. 074-7047174 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.

עורך דין עורך דין דיני עבודה עורך דין אזרחי • עורך דין מסחרי