רישום חברות חוץ בישראל

רישום חברות חוץ בישראל- רישום חברה זרה בישראל

חברה זרה, חברה תושבת חוץ, המכונה בחוק החברות התשנ"ט- 1999 "חברת חוץ", המעוניינת להקים פעילות עסקית בישראל חייבת להירשם במשרד רשם החברות.
בהתאם לסעיף 346 לחוק החברות, כל חברה זרה, שיש לה פעילות עסקית בישראל, מחוייבת להירשם ברשם החברות כחברת חוץ הפועלת בישראל.
בנוסף לרישום ברשם החברות, פעילות עסקית של החברה בישראל מחייבת פתיחת תיק ורישום ברשויות המס בישראל, היינו פתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, זאת בטרם התחלת הפעילות העסקית של החברה בישראל.
משרדנו מעניק שירות מהיר ומקוון של רישום חברת חוץ ברשם החברות בישראל. 
לצורך רישום חברה זרה ברשם החברות בישראל, דרושים המסמכים הבאים:

• תעודת התאגדות- יש להגיש תעודת התאגדות  ממדינת המקור בה מצויה החברה, מאומתת באמצעות אפוסטיל.

• במקרים בהם מדינת המקור לא מנפיקה תעודת התאגדות, עוה"ד המגיש את בקשת רישום החברה הזרה בישראל יאשר בכתב, כי במדינת המקור לא מונפקת תעודת התאגדות  ויצרף אישור רשמי ממדינת המקור שיש בו כדי להעיד כי החברה רשומה במרשם החברות במדינת המקור.

• תרגום נוטריוני של תעודת ההתאגדות לעברית

• תקנון ההתאגדות ותרגום נוטריוני לעברית של התקנון 

• אישור סטאטוס ממדינת המקור – אישור מרשם החברות במדינת המקור של החברה הזרה, המתורגם לעברית  שיש בו כדי להעיד כי החברה פעילה.

• ייפוי כוח לתושב ישראל – מקור או העתק נאמן למקור של ייפוי כוח או כתב הרשאה, המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל בכל דבר ועניין ואשר כולל את מס' זהותו ומענו.

• הודעה המפרטת את שמו, מענו ומספר זהות של אדם היושב בישראל המורשה  לקבל עבור החברה כתבי בי-דין והודעות.

• רשימת הדירקטורים של החברה – הרשימה תכלול מספרי דרכון (ככל מדובר בתושב חוץ) ושם מדינת האזרחות או מספרי זהות ישראליים ומענם.

• אסמכתא מקורית על תשלום אגרת רישום חברת חוץ – הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)].

האגרה שיש לשלם לרישום חברה זרה במרשם החברות בישראל זהה לאגרת רישום חברה חדשה ברשם החברות.

מינוי נציג לצורכי מס בישראל לחברה זרה- 

בהתאם לסעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 יש למנות נציג לחברת חוץ המנהלת עסקים בישראל. הסעיף קובע כי על עוסק זר, בענייננו- חברה זרה, מוטלת חובה, להודיע למנהל מע"מ, תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל, את שמו של נציגו המקומי.
הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע מצוי בישראל או תאגיד הרשום בישראל. [לעניין זה, ראו גם תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו- 1976].

בנוסף, סעיף 68ב' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] קובע כי תושב חוץ אשר נדרש למנות נציג בהתאם לסעיף 60 לחוק מע"מ, נדרש למנות נציג גם לצורכי פקודת מס הכנסה.

תפקידו של הנציג של תושב החוץ הוא להיות מיופה כוח להגשת דיווחים לרשות המסים, לצורך קבלת כספים עבור תושב החוץ ולכל דבר אחר הנדרש על פי דין בישראל.

זקוקים לסיוע וייעץ עורך דין לגבי פירוק שותפות מקרקעין? מיסוי פירוק שותפות ועוד? התקשרו להתייעצות ראשונית ללא עלות וללא התחייבות.

התקשר עוד היום למשרדנו לרישום חברה זרה בישראל בצורה מקוונת ומהירה.

מעוניין לרשום חברת חוץ בישראל?

פנה אלינו בטל' 074-7047104 או צור עימנו קשר ונשמח לעמוד לשירותך.