הגשת בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה
5 (99.13%) 92 votes

בקשה לצו קיום צוואה עורך דין – הגשת בקשה לצו קיום צוואה- שירות מהיר!

בקשה לצו קיום צוואה – עורך דין בקשה לצו קיום צוואה – בקשה למתן צו קיום צוואה – עורך דין קיום צוואה – משרד עורכי דין – עורך דין משפחה וירושה- עורך דין צוואות וירושות- עורכי דין קיום צוואה – עורך דין בקשה לצו קיום צוואה במרכז – הגשת בקשה לצו קיום צוואה

אם המנוח הותיר צוואה, כדי שיורשים יוכלו לחלק את העיזבון ביניהם, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

צו קיום צוואה הינו צו משפטי שלפיו נקבעת זהות היורשים וחלקם בעיזבון המנוח.
משרדנו מעניק שירות עריכת והגשת בקשה לצו קיום צוואה מהיר ויעיל באופן מקוון ישירות לרשם לענייני ירושה או באופן ידני.
ההליך מתבצע בצורה מהירה ויעילה, על מנת שתינתן לכם האפשרות לקבל את הנכסים המגיעים לכם כיורשים במינימום זמן ומאמץ.

בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה ניתן להגיש בצורה מקוונת (בהתקיים תנאים מסויימים שיפורטו מטה) או ידנית. במידה והבקשה לצו קיום צוואה מוגשת בצורה מקוונת, האגרה לרשם לענייני ירושה נמוכה בכ- 15% לעומת הגשה ידנית.

משרדנו יערוך עבורכם את הבקשה לצו קיום צוואה על ידי עורך דין מומחה לצוואות וירושות ויכין את כל המסמכים הנלווים לצורך הגשת הבקשה, לרבות אימותי חתימה של עורך דין, ויגיש הבקשה במלואה לרשם לענייני ירושה.

הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה כולל:

הכנת מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, לרבות:

• טופס בקשה לצו קיום צוואה בצירוף אימות חתימת עו"ד של המבקש (מבקש הינו מי שיש לו עניין כיורש בעיזבון).
• הגשת תעודת פטירה מקורית של המנוח + עותק נאמן למקור מאומת על ידי עו"ד. (במקרה של תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף "תמצית רישום" ממשרד הפנים בו מופיע תאריך הפטירה של המנוח).
הודעות ליורשי הצוואה– הכנת הודעות לשאר היורשים, שליחתם בדואר רשום והגשת אישור השליחה לרשם.
יפוי כח לעו"ד.
• במידה ואין צוואה מקורית: בקשה לקיום צוואה עפ"י העתק ולא מקור.
אישור תשלום אגרות הבקשה לרשם לענייני ירושה.
• הבקשה תוגש יחד עם כלל המסמכים הנלווים לה בארבעה העתקים.

עלות השירות: 1,000 ש”ח+ מע”מ 
קיימת אפשרות להחתמת המסמכים בבית הלקוח

* לא כולל תשלום אגרה לרשם לענייני ירושה.

 

לייעוץ טלפוני ראשוני וללא עלות התקשרו 074.7047104

 

הגשת בקשה לצו קיום צוואה- מדריך

על מנת לחלק את רכושו של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה, יש צורך בצו קיום צוואה.

את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה שבתחום פעילותה היה מקום מגוריו האחרון של המוריש.
לאחר הגשת בקשת צו קיום צוואה תפורסם הודעה מתאימה ברשומות על מנת לאפשר למתנגדים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.
לאחר הפרסום, במידה והוגשו התנגדויות לצוואה, ההליך יועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. במידה ולא הוגשו התנגדויות לצוואה יינתן צו קיום הצוואה וניתן יהיה לחלק את הרכוש של המוריש בהתאם לצוואה.

 

בקשה לצו קיום צוואה | מתי ניתן להגיש הבקשה לצו קיום צוואה בצורה מקוונת?

כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה בצורה מקוונת:
1. בידי מגיש הבקשה מצויה הצוואה המקורית.
2. כאשר הצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
3. כאשר בידי מגיש הבקשה החלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
• בכל מקרה אחר יש לשלוח הבקשה לצו קיום הצוואה בדואר, או בהגשה ידנית למחוז המטפל בו התגורר המוריש במותו [באחת מחמש הלשכות של הרשם לענייני ירושה: תל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה או נצרת].

בקשה לצו קיום צוואה | מי זכאי להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה?

על מגישים הבקשה לצו קיום צוואה להיות זכאים על פי הכתוב בצוואה.

 

בקשה לצו קיום צוואה | מדוע צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

צו קיום הצוואה בעצם מעניק תוקף משפטי מחייב לצוואה שהושארה על ידי המוריש. צו קיום הצוואה קובע את זהות היורשים ואת חלקם של היורשים בעיזבון והכל, בהתאם למה שנקבע בצוואה.

בקשה לצו קיום צוואה | מה קורה לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה?

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה על ידי עורך דין ממשרדנו, תתקבל הודעה המאשרת את עצם שליחת הבקשה. במסגרת הודעה זו יתקבל מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה.
לאחר מכן, קיימת חובה למסור במשרדי הרשם לענייני ירושה את הצוואה המקורית, תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה. בהתאם לדרישת הרשם לענייני ירושה, יש למסור את הצוואה המקורית במסירה אישית או באמצעות דואר רשום.
לאחר שתקינות הבקשה תיבדק וימצא שהיא מכילה את כל המסמכים הנדרשים תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת, המודיעה על קליטת הבקשה לצו קיום צוואה המקוונת אצל הרשם לענייני ירושה. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.
לאחר שנמצא כי הבקשה לצו קיום צוואה תקינה, הבקשה התקינה תועבר על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון.
במקביל להעברת הבקשה לצו קיום צוואה לפרסום, מועברת הבקשה לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא – כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי לבדיקת הבקשה ותקינותה. במידת הצורך יידרשו מהמבקש הבהרות ו/או פרטים נוספים לשביעות רצונו.
לאחר השלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, ניתן צו לקיום הצוואה. במידה והרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לתת צו קיום צוואה, מן הטעמים האמורים בסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

בקשה לצו קיום צוואה | הערות

• אם הצוואה אינה כוללת את כל רכושו של המנוח, ניתן להגיש גם בקשה למתן צו ירושה בגין הרכוש שלא נכלל בצוואה.
• אם אין צוואה מקורית, יש להגיש בקשה להוכחת צוואה בהעתק.

 

בקשה לצו קיום צוואה | צו קיום צוואה שכר טרחת עורך דין

שכר טרחת עורך דין בבקשה לצו קיום צוואה- כמה עולה להוציא צו קיום צוואה?
גובה שכר הטרחה של עורך דין עבור הגשת בקשה לצו קיום צוואה, משתנה בהתאם לנסיבות המקרה. לעיתים מדובר בבקשה סטנדרטית ופשוטה ולעיתים בבקשה סבוכה, הדורשת טיפול משפטי מורכב יותר. לכן יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות הספציפיות. העלות עבור שירות זה, בהתאם לתעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין כאשר מדובר בבקשה סטנדרטית עומד על 1.5% מערך העיזבון ולא פחות מ- 3,352 ₪ בתוספת מע"מ.

משרדנו מעניק שירות הגשת בקשה לצו קיום צוואה במחיר הכירות של כ-1,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללקחות חדשים.

 

בקשה לצו קיום צוואה | טפסים

טופס בקשה לצו ירושה-  בקשה לצו קיום צוואה- טופס 2 (תקנה 14 (א))

 

משרדנו דוגל במתן שירות אישי, מהיר ומקצועי!

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו: 074-7047104

 

לנושאים נוספים בדיני משפחה ראה גם:

עורך דין משפחה
ירושות וצוואות
עריכת צוואות
הגשת בקשה לצו קיום צוואה
הגשת בקשה צו ירושה

לייעוץ ראשוני ללא עלות התקשר 074-7047104 או צור עימנו קשר ופנייתך תיענה באופן מיידי.

משרד עורכי דין עורך דין משפחה • עורך דין צוואות

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

עורך דין בקשה לצו קיום צוואה
Average rating:  
 0 reviews

3 thoughts on “הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  1. עו"ד רעות אליהו Post author

   ישנם מקרים שקרוב נפטר וחלק מהיורשים על פי דין לא בטוחים אם הושארה צוואה.
   במצב דברים זה, יורשים על פי דין (לפי חוק הירושה) רשאים להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה.
   כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה, הרשם לענייני ירושה בודק אם הופקדה צוואה על ידי המנוח. במידה וימצא שקיימת צוואה שהופקדה על ידי המנוח, הרשם לענייני ירושה יעדכן את מגיש הבקשה.
   במידה ולא הופקדה צוואה על ידי המנוח, הבקשה לצו ירושה תפורסם בעיתון, בהתאם לדרישות החוק, וזאת במטרה לתת הזדמנות ליתר היורשים ו/או למי שיש עניין בעיזבון להגיש התנגדויות לבקשה.
   כמו כן, במידה ויש מי שמחזיק בצוואה של המנוח, סביר להניח שהוא יגיש בקשה לצו קיום צוואה שאז, אם בקשה כזו הוגשה בטרם הגשת הבקשה לצו ירושה, הרשם לענייני ירושה יעדכן גם בעניין זה את מגיש הבקשה ובמידה והבקשה לצו קיום צוואה לא הוגשה לפני הגשת הבקשה לצו ירושה, כאמור לאחר פרסום המודעה בעיתון בדבר הגשת הבקשה לצו ירושה, היורשים ו/או הזכאים על פי הצוואה יהיו רשאים להגיש התנגדות לצו הירושה ולעדכן כי המנוח הותיר אחריו צוואה המצוייה בידם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *