חקיקה דיני מקרקעין

חקיקה דיני מקרקעין
5 (100%) 10 votes

חקיקה דיני מקרקעין- 

דיני מקרקעין – דיני קניין – עורך דין מקרקעין – עורך דין נדל"ן – עורך דין הסכמי מכר נדל"ן – עורך דין פירוק שיתוף במקרעין – עורך דין דיני מקרקעין 

חוק המקרקעין

חוק המיטלטלין, תשל"א-1971

חוק המכר, תשכ"ח-1968

חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974

חוק המשכון, תשכ"ז-1967

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960

חוק רשות מקרקעי ישראל

חוק המקרקעין (החלפת ספק גז)

פקודת הסדר זכויות במקרקעין

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

תקנות המקרקעין (אגרות)

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (קביעת שווי רכישה לענין אופציה במקרקעין)

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי)